Senzor za detekciju pokreta

Kad senzor detektira pokret na displeju se prikazuje ON, a inače OFF.

Kad senzor detektira pokret na displeju se prikazuje ON, LED ekran svijetli.

Zujalica će zujati 5 sekundi od trenutka kad senzor detektira pokret.

Svjetleća dioda će svijetliti 5 sekundi od trenutka kad senzor detektira pokret.

Svjetleće diode na traci se uključuju kad senzor detektira pokret. Ostaju uključene 5 sekundi od trenutka detekcije pokreta.

Kad senzor detektira pokret, svjetleće žice svijetle, a inače su isključene.

Servo motor okreće polugicu 5 sekundi otkad senzor detektira pokret.

Kad senzor detektira pokret, DC motor se okreće.