Senzor za boju – zaustavljanje na crvenoj

Zadatak

Izradite program kojim će se mBot kretati dok ne naiđe na crvenu boju. Kad senzor za boju prepozna da je robot naišao na crvenu, neka se zaustavi.

Rješenje

Objašnjenje

mBot kreće pritiskom na tipkalo (wait until when on-board button pressed). Nakon toga je u forever petlji definirano da se robot kreće ravno (move forward at power 80%), sve dok ne naiđe na crvenu podlogu (repeat until color sensor Port1 detects red). Kad se taj uvjet ostvari, robot se zaustavlja (stop moving).

Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Zaklade “Hrvatska za djecu”. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Instituta za razvoj i inovativnost mladih i ni pod kojim uvjetima ne može se smatrati kao odraz stajališta Zaklade “Hrvatska za djecu.”