Senzor za boju – prepoznavanje različitih nijansi boja

Zadatak

Korištenjem bloka za vrijednost svake boje u bijelom svjetlu, izradite program kojim će svjetleće diode svijetliti onom nijansom boje koju robot detektira senzorom za boju.

Rješenje

Objašnjenje

Naredbom turn on all light with color red green blue u petlji forever robot pali svoja svjetla. Boja i intenzitet kojima će svijetliti svjetleće diode upravo je ona koju detektira senzor za boju jer za vrijednost crvene postavljen je blok color sensor port1 R value, za vrijednost zelene color sensor port1 G value, a vrijednost plave color sensor port1 B value. Ovim programom robot će svijetiliti različitim nijansama boje.

Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Zaklade “Hrvatska za djecu”. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Instituta za razvoj i inovativnost mladih i ni pod kojim uvjetima ne može se smatrati kao odraz stajališta Zaklade “Hrvatska za djecu.”