Senzor za boju

Na displeju se ispisuje vrijednosti svake komponente boje (crvene, zelene i plave) koju senzor za boju detektira. Te vrijednosti se kreću od 0 do 255.

LED ekran svijetli onom bojom koju senzor za boju detektira.

Zujalica proizvodi različite zvukove u ovisnosti o boji koju senzor detektira.

Svjetleća dioda svijetli onom bojom koju senzor za boju detektira.

Svjetleća dioda na traci svijetle onom bojom koju senzor za boju detektira.

Ovisno o boji kojoj je senzor izložen, aktivira se određen broj svjetlećih žica. Što je boja svjetlija, aktivirat će se više svjetlećih žica i obratno.

Ovisno o boji kojoj je senzor izložen, servo motor postavlja polugicu u određen položaj.

DC motor se pokreće samo kad senzor detektira boju (sve osim crne). Što je boja svjetlija, DC motor se brže okreće. Vodena pumpa radi kada senzor detektira bijelu boju.