Senzor dometa

Za razliku od ultrazvučnog senzora, može mjeriti udaljenost od objekata koji imaju kompleksniju površinu.

Napomena: ovaj modul se nalazi u Neuron 2.0 setu.

Ako je objekt ispred senzora dometa unutar raspona detekcije (od 2 cm do 200 cm), na displeju se ispisuje udaljenost u centimetrima. Ako je objekt izvan dosega, na displeju piše najveća moguća vrijednost – 200cm.

Što je objekt udaljeniji od ultrazvučnog senzora, to veći broj svjetlećih dioda na ekranu intenzivnije svijetli.

Mijenjanjem udaljenosti od objekta, mijenja se i visina zvuka zujalice.

Mijenjanjem udaljenosti od objekta, mijenja se intenzitet kojim svjetleća dioda svijetli.

Što je prepreka udaljenija od senzora dometa, to se uključuje veći broj svjetlećih dioda na LED traci.

Ovisno o udaljenosti od prepreke, servo motor postavlja polugicu u određen položaj.

Ovisno o udaljenosti od prepreke, DC motor mijenja brzinu kojom se okreće. Što je udaljenost veća, motor se brže okreće.