Robot Zdravko

Zadatak

Izradite od modula iz Neuron seta model robota Zdravka koji će reagirati na blizinu ljudi. Svaki put kad detektira pokret ili da mu se netko približio, robot neka maše rukom i neka svijetli. Izgled robota osmislite sami (karton, kolaž, flomasteri i sličan pribor), a rad robota regulirajte uz pomoć senzora za pokret, RGB svjetleće diode i servo motora.

Senzor za pokret će detektirati kretanje ljudi u prostoru. Na servo motor pričvrstite ruku kojom će robot pozdravljati. Svjetleću diodu namjestite na dio robota po želji.

Potreban pribor

Modul Količina
Modul za napajanje 1
Senzor za pokret 1
Servo motor 1
RGB svjetleća dioda 1

Prikaz spoja

Kreativni kutak