Robot Tihomir

Zadatak

Izradite od modula iz Neuron seta model robota Tihomira koji reagira na zvuk. Kad se pojave zvukovi robot neka se počne pomicati u znak upozorenja da je preglasno. Izgled robota osmislite sami (karton, kolaž, flomasteri i sličan pribor), a rad robota regulirajte uz pomoć senzora za zvuk i servo motora.

Senzor za zvuk će detektirati intenzitet zvuka u prostoru. Na servo motor pričvrstite model robota. Kad je zvuk slabiji, robot će mirovati. Kako se intenzitet zvuka povećava tako će se robot početi pomicati.

Potreban pribor

Modul Količina
Modul za napajanje 1
Senzor za zvuk 1
Servo motor 1

Prikaz spoja

Kreativni kutak