Roboalarm

Opis projekta

Izradite projekt Roboalarm i naučite kako u spoj s modulima iz Boson seta dodati i slušalice te kako micro:bitovi mogu međusobno komunicirati. Za izradu ovog projekta trebate 2 micro:bita koji će međusobno komunicirati, slušalice, svjetleću diodu i ventilator. Ideja je da prvi micro:bit bude robot čuvar pričvršćen za kutiju u kojoj se nalaze vaše važne i tajne stvari. Kad netko otvori kutijicu, prvi micro:bit javlja drugome da je pomaknut, a drugi micro:bit pokreće izlazne module koji su na njega spojeni: svjetleća dioda počne svijetliti, ventilator se krene vrtjeti, a kroz slušalice se čuje zvuk alarma.

Prvi micro:bit zamaskirajte u robota. Izradite mu lice i tijelo od kartona, a inspirirajte se prijedlozima iz kreativnog kutka.

Potrebni moduli

  • Pločica za spajanje elektroničkih modula
  • USB kabel za napajanje
  • 2 kabela za spajanje modula
  • svjetleća dioda
  • ventilator
  • slušalice

Spajanje modula

Svjetleća dioda i ventilator su u ovom spoju digitalni izlazni moduli i možete ih spojiti na bilo koji izvod. U našem primjeru svjetleća dioda je spojena na izvod P1, a ventilator na izvod P2.

Slušalice spojite na predviđeno mjesto na pločici kao što je prikazano na slici spajanja. Volumen zvuka možete regulirati okretanjem potenciometra uz utor za slušalice.

Upute za izradu programa

Najprije izradite program za prvi micro:bit (onaj koji čuva kutiju i šalje poruku da je pomaknut), a zatim izradite program za drugi micro:bit koji pokreće izlazne module spoja.

1. korak

Program za prvi micro:bit

Da bi micro:bitovi mogli komunicirati potrebno je na početku programa postaviti kanal unutar kojeg oni izmjenjuju poruke. Sve naredbe za komunikaciju micro:bita pronaći ćete u kategoriji Radio.

Iz kategorije Radio odaberite naredbu radio set group 1 i smjestite ju u on start blok. Njime ste definirali da će micro:bitovi komunicirati kanalom 1.

2. korak

Iz kategorije Input odaberite on shake naredbu i smjestite ju u prostor na programiranje. Pritiskom na strelicu uz shake otvara se izbornik. Odaberite screen up.

Unutar on screen up bloka smjeste ikonu nasmijanog lica (show icon iz kategorije Basic). Time ste definirali da se na zaslonu micro:bita prikazuje nasmijano lice kad je micro:bit u uspravnom položaju, a kutija zatvorena.

Kada je micro:bit uspravan neka drugome micro:bitu pošalje poruku u obliku broja. Za to upotrijebite naredbu radio send number iz kategorije Radio.

Tu naredbu smjestite u on screen up blok i upišite broj 1 umjesto 0.

3. korak

Kopirajte ovaj cijeli blok i učinite u kopiranom bloku izmjene. Umjesto screen up, odaberite tilt left. Umjesto slanja broja 1 upišite broj 0, a umjesto nasmijanog lica postavite iznenađeno. On tilt left blokom micro:bit će drugom micro:bitu poslati poruku koja sadrži vrijednost 0.

Time ste dovršili program za prvi micro:bit.

4. korak

Program za drugi micro:bit

Drugi micro:bit također na početku programa mora imati definiran kanal komunikacije identičan onome za prvi micro:bit.

5. korak

Sada slijedi dio programa kojim drugi micro:bit ispituje koja je vrijednost poruke koju prima. S obzirom na to da prima poruku u obliku broja, iz kategorije Radio odaberite naredbu on radio received Receivednumber i postavite je u prostor za programiranje.

Unutar tog bloka postavite uvjet kojim ispitujete vrijednost primljene poruke. Ako je vrijednost primljene poruke jednaka 1, neka se na zaslonu micro:bita prikaže nasmijano lice (show icon happy), svjetleća dioda neka je ugašena (digital write pin P1 to 0) i ventilator ne radi (digital write pin P2 to 0).

6. korak

Inače, kad ovaj uvjet nije istinit, to znači da je kao poruku micro:bit primio neku drugu vrijednost (u ovom primjeru 1). Tada neka se na zaslonu micro:bita prikaže ljutito lice (show icon angry), svjetleća dioda neka se upali (digital write pin P1 to 1), a ventilator neka krene s radom (digital write pin P2 to 0).

7. korak

Još je potrebno dodati naredbe kojima će se reproducirati zvuk alarma preko slušalica. Njih možete pronaći u kategoriji Music.

Odaberite naredbu start melody. U dijelu vrste melodije odaberite neku po želji, a u dijelu za ponavljanje (repeating) odaberite forever. Smjestite naredbu u else dio na kraju. Time će alarm zvoniti dokle god je kutija otvorena.

U then dijelu definirajte da alarm ne zvoni kad micro:bit primi poruku 1 naredbom stop melody all iz kategorije Music.

Kreativni kutak

Zatvorena kutija

Otvorena kutija