Opseg i površina pravokutnika

Izradite program kojim će učenici naučiti kako pomoću micro:bita mogu na jednostavan i zabavan način računati opseg i površinu pravokutnika.

Korištenje s učenicima
Predmet Matematika
Razred 4., osnovna škola
Polugodište 1. i 2.
Nastavna cjelina Četverokuti
Tema Površina pravokutnika
Ključne riječi Pravokutnik, opseg i površina pravokutnika
Ideja i izrada materijala Tomislav Milanović

Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu vježbati na redovnoj nastavi u sklopu nastavnog sata, kod kuće, samostalno ili sa školskim kolegama te na dodatnoj ili dopunskoj nastavi.

Na jednostavan i zabavan način računaju i uče formule za opseg i površinu pravokutnika.

Program mogu samostalno ili uz pomoć nastavnika izmijeniti i prilagoditi da računa opseg i površinu nekog drugog četverokuta.

Program se može koristiti samostalno ili u paru, na način da jedan učenik izabere duljinu jedne stranice, a drugi učenik duljinu druge stranice.

Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu ovdje.

Isprobajte i preuzmite

U nastavku preuzmite odgovarajući program za svoj micro:bit, ovisno o tome koristite li micro:bit v1 (izvorna verzija) ili micro:bit v2 (nova verzija s ugrađenim zvučnikom i mikrofonom).

Pritiskom na tipku A varijabla a se povećava za 1.

Pritiskom na tipku B varijabla b se povećava za 1.

Pritiskom na pin P0 varijabla a se povećava 10 puta.

Pritiskom na pin P1 varijabla b se povećava 10 puta.

Pritiskom na obje tipke A+B istovremeno računa se i ispisuje površina i opseg pravokutnika.

Protresanjem micro:bita program se resetira.

Pritiskom na tipku A varijabla a se povećava za 1.

Pritiskom na tipku B varijabla b se povećava za 1.

Pritiskom na pin P0 varijabla a se povećava 10 puta.

Pritiskom na pin P1 varijabla b se povećava 10 puta.

Pritiskom na obje tipke A+B istovremeno računa se i ispisuje površina i opseg pravokutnika.

Pritiskom na logotip micro:bita program se resetira.