RGB svjetleće diode

Na upravljačkoj pločici mBota se nalaze dvije RGB svjetleće diode koje se mogu zasebno ili zajedno programirati.

Osim nijanse boje kojom diode mogu svijetliti, može se odrediti i intenzitet samog svjetla.

Maksimalan intenzitet svjetla u programu je 255.

Naredbe za RGB svjetleće diode

Naredbe za svjetleće diode nalaze se u mBlock programu pod kategorijom Show.

Naredba

Objašnjenje

Uključivanje lijeve, desne ili obje RGB svjetleće diode odabranom bojom u zadanom vremenskom intervalu.

Uključivanje lijeve, desne ili obje RGB svjetleće diode odabranom bojom.

Uključivanje lijeve, desne ili obje RGB svjetleće diode bojom određenom pomoću RGB vrijednosti boje (intenzitet crvene, zelene i plave u boji) koja se kreće od 0 do 255.

Primjeri programa za RGB svjetleće diode

Izmjena boje RGB svjetlećih dioda

Robot u isto vrijeme lijevom svjetlećom diodom svijetli crvenom bojom, a desnom zelenom bojom na 1 sekundu. Nakon toga se svjetla ugase također na 1 sekundu. Program se izvršava neprestano. Zbog stalnog uključivanja i isklujčivanja dioda stvorit će se efekt blinkanja.

Na početku programa, u forever petlji, nalazi se naredba turn on left light with color red 255 green 0 blue 0. Njome lijeva svjetleća dioda svijetli crveno. U isto vrijeme izvršava se i sljedeća naredba turn on right light with color red 0 green 255 blue 0. Tom naredbom desna svjetleća dioda uključuje samo zelenu komponentu i svijetli zelenom bojom. Nakon jedne sekunde (wait 1 seconds) obje svjetleće diode se gase jer u su naredbi koja slijedi sve komponente postavljene na 0.

Slučajno odabrana boja

Robot najprije 2 sukunde svijetli plavom bojom, zatim 2 sekunde zelenom te se onda RGB diode ugase. Kad ugasi svjetla, robot tako ostane 3 sekunde, a onda 4 puta zasvijetli slučajno odabranim bojama na 1 sekundu. Intenzitet svake komponente svjetla slučajno odabrane boje kreće se od 100 do 200.

forever petlji se nalaze naredbe koje uključuju obje svjetleće diode najprije plavom bojom, a zatim zelenom. Vrijeme svijetljenja regulirano je naredbama wait 2 seconds.

Nakon naredbe za isključivanje dioda i 3 sekunde, slijedi repeat petlja koja ima argument 4. To znači da će se naredbe smještene unutar te petlje izvršiti 4 puta. Da bi robot zasvijetlio slučajno odabranim svjetlima kao vrijednost svake komponente boje postavljena je  pick random naredba (kategorija Operators). U nju su upisane vrijednosti od 100 do 200 čime se osim nijanse boje regulira i intenzitet svjetla.