RGB diode

1. Zadatak

S donje strane micro:Maqueena Lite nalaze se 4 RGB svjetleće. Izradite najprije program kojim će micro:Maqueen Lite sa sve 4 diode svijetliti 200 milisekundi crvenom bojom pa 200 milisekundi plavom bojom te neka to ponavlja beskonačno mnogo puta.

Rješenje

Objašnjenje

Kako biste mogli koristiti RGB diode na Maqueen Lite robotu potrebno je dodati ekstenziju imena Neopixel klikom na + Extensions. Iz kategorije naredbi Neopixel odaberite naredbu set strip to neopixel at pin P0 with 24 leds as RGB (GRB format), postavite ju unutar naredbe on start te izmijenite pin u P15 te u argument naredbe upišite vrijednost 4. Time ste u programu definirali da koristite 4 RGB svjetleće diode spojene na micro:bit preko izvoda P15.

Unutar forever naredbe postavite naredbu strip show color red te nakon nje postavite pauzu od 200 milisekundi. Zatim duplicirajte naredbu strip show color red te iz padajućeg izbornika odaberite opciju blue te također dodajte pauzu od 200 milisekundi.

Prebacite program na robot i pogledajte kako se izmjenjuju crvena i plava boja.

2. Zadatak

Da biste uočili koje od tih dioda je prva, a koja posljednja, napravite novi program kojim će se RGB svjetleće diode uključivati jedna po jedna počevši od prve na način da prva svijetli crveno, druga zeleno, treća ljubičasto i četvrta žuto. Pauza između uključivanja dioda neka bude pola sekunde, a kad se sve uključe neka se nakon toga ugase i ponovno krenu s uključivanjem.

Rješenje

Objašnjenje

Nakon početne inicijalizacije RGB dioda u programu opcijom Make a Variable iz kategorije Variables stvorite 4 varijable (prva, druga, treca, cetvrta) koje će se odnositi na pojedinu diodu. Da biste prvu svjetleću diodu povezali s varijablom prva, iz kategorije Neopixel odaberite naredbu set range strip range from 0 with 4 leds, smjestite je u on start blok te umjesto range odaberite iz padajućeg izbornika prva, a u posljednjem argumentu naredbe umjesto 4 upišite 1. Time ste odredili da se varijabla prva odnosi na prvu svjetleću diodu (argument 0) i da ima samo 1 diodu (argument 1).

Kopirajte tu naredbu postavite je na kraju u on start bloku, no umjesto prva odaberite druga, a za rang upišite da kreće od 1. Tako ste varijablu druga povezali s drugom svjetlećom diodom.

Ponovite gore opisane korake za varijable treca i cetvrta.

U forever petlju dodajte naredbu strip show color red i u njoj u padajućem izborniku varijable odaberite redom od prve do četvrte i postavite im boje kako piše u zadatku. Dodajte i pauze od pola sekunde, a na kraju dodajte naredbe strip clear i strip show kako bi se sve svjetleće diode isključile nakon što se uključe.