Radiobrojač

Napravite program u kojem više micro:bitova može slati poruke na jedan jedan micro:bit koji će biti kontrolni uređaj. Micro:bitovi će slati poruke u obliku broja (1 ili -1), a kontrolni micro:bit će prikazivati zbroj primljenih poruka.

Zamislite da je kontrolni micro:bit za učitelja, a ostali micro:bitovi za učenike te da ovim programom zajednički primjerice ocjenjuju radove ili neki odgađaj.

Program izradite u MakeCode editoru koji se nalazi ovdje.

Upute za izradu programa

1. korak

Napravite prvo program za kontrolni uređaj. U on start bloku postavite radio grupu na deset i brojač na nulu. Brojač je varijabla koju kreirajte u kategoriji Variables.

2. korak

U bloku forever prikazujete stanje brojača.

3. korak

Dodajte resetiranje brojača na nulu pritiskom na tipkalo A.

4. korak

Ako je broj primljen radio vezom 1, povećate brojač za 1

5. korak

Ako je broj primljen radio vezom -1, promijenite brojač za -1.

Time ste završili program za kontrolni micro:bit.

6. korak

Program za učeničke micro:bitove je još jednostavniji.

U bloku on start postavite radio grupu na 10, pri pritisku na tipkalo A radio signalom pošaljete broj 1, a kod pritiska na tipkalo B pošaljete -1.

Preuzmite programe i stavite ih na micro:bitove.