Prvo pokretanje mBota

Nakon što ste sastavili robot, možete ga odmah pokrenuti daljinskim upravljačem jer se na robotu nalazi tvornički program.

Postavite robot na ravnu podlogu (najbolje na pod da ne padne sa stola) i uključite ga pomoću sklopke na njegovoj upravljačkoj pločici, a nakon toga možete pomoću daljinskog upravljača upravljati robotom.

Ručna vožnja – tipka A

Za početak isprobajte ručno voziti robot. Pritisnite tipku A na daljinskom upravljaču kako biste odabrali način rada ručne vožnje. Nakon toga tipkama sa strelicama na daljinskom upravljaču možete upravljati robotom. Ako želite promijeniti brzinu kretanja robota to možete učiniti pritiskom na neki broj od 1 do 9. Ako odaberete veći broj, robot će se brže kretati.

Kada odabirete način rada tipkama A,B ili C ili pak mijenjate brzinu kretanja robota, robot će potvrditi da je primio vašu naredbu zvučnim signalom. Ako nema zvučnog signala pokušajte usmjeriti daljinski upravljač u prednju stranu robota.

Zaobilaženje prepreka – tipka B

Postavite robot na pod i pritisnite tipku B na daljinskom upravljaču kako biste odabrali način rada u kojem robot zaobilazi prepreke koje mu se nađu na putu. Robot će krenuti naprijed, a kada naiđe na prepreku, detektirat će je ultrazvučnim senzorom, zakrenuti se u drugom smjeru i nastaviti.

Brzinu kretanja robota možete podešavati pritiskom na brojeve od 1 do 9 na daljinskom upravljaču. Ako želite zaustaviti robot, vratite ga natrag u način rada ručne vožnje pritiskom na tipku A.

Praćenje crte – tipka C

Postavite robot na podlogu s iscrtanom stazom (crnom crtom u obliku broja 8) i pritisnite tipku C na daljinskom upravljaču kako biste odabrali način rada u kojem robot prati iscrtanu stazu. Da bi robot mogao pratiti crtu, ima dva fotosenzora na prednjoj strani kojima detektira crnu i bijelu boju. Kako bi  robot uspješno krenuo pratiti crtu postavite ga tako da mu fotosenzori na početku budu na crnoj crti.