Prvi programi – svjetleće diode

1. Zadatak

Za upoznavanje micro:Maqueen Lite robota izradite program kojim će se obje crvene svjetleće diode na njemu istovremeno uključivati na 1 sekundu, a zatim isključivati na 1 sekundu. Neka se taj program ponavlja beskonačan broj puta.

Rješenje

Objašnjenje

Iz Maqueen kategorije naredbi odaberite LEDlight left turn ON naredbu te ju postavite unutar forever naredbe. Ovom naredbom se uključuje lijeva svjetleća dioda na robotu.

Da bi se uključila i desna svjetleća dioda potrebno je u forever petlju postaviti još jednu takvu naredbu samo u njoj umjesto left odabrati right. Da biste to učinili, duplicirajte (desni klik mišem na naredbu, duplicate) naredbu LEDlight left turn ON te ju postavite unutar forever petlje ispod prve naredbe. Klikom na tipku left otvorit će se padajući izbornik u kojem odaberite opciju right.

Kako je zadatak da svjetleće diode budu uključene na 1 sekundu, dodajte naredbu pause (ms) 100 iz Basic kategorije te odaberite opciju 1 second unutar padajućeg izbornika.

Nakon toga je potrebno isključiti svjetleće diode na 1 sekundu, što znači da je nakon pauze potrebno ponovno postaviti naredbe LEDlight left turn ON i LEDlight right turn ON, no u obje naredbe umjesto argumenta ON odabrati argument OFF.

Na kraju dodajte naredbu za pauzu od 1 sekunde (pause (ms) 1000).

Preuzmite program na micro:bit pogledajte kako se uključuju i isključuju diode na robotu.

2. Zadatak

Modificirajte prethodni program tako da se svjetleće diode naizmjenično uključuju i isključuju u trajanju od pola sekunde.

Rješenje

Objašnjenje

U odnosu na prethodi program, učinjeno je nekoliko izmjena. U naredbi koja se odnosi na desnu svjetleću diodu argument ON je postavljen na OFF. Time se postiglo da je prije prve pauze lijeva svjetleća dioda uključena, a desan pri tome isključena. Pauza je skraćena i postavljena na pola sekunde (500 ms). Zatim je ponovno izmijenjena naredba za desnu svjetleću diodu u kojoj se argument OFF postavljen na ON kako bi desna svjetleća dioda bila uključena dok je lijeva isključena. I druga pauza je skraćena na pola sekunde.