Prvi program za AQ:bit

Izradite osnovni program za AQ:bit koji će svakih 5 sekundi očitavati temperaturu, relativnu vlažnost i tlak zraka te koncentraciju mikročestica i prikazati svaku vrijednost na zaslonu micro:bita.

Izradom ovog programa naučit ćete:

• Dodati ekstenziju za programiranje AQ:bita
• Očitati i ispisati vrijednosti koje AQ:bit mjeri
• Koristiti naredbe: on start, put PMS in passive mode, forever, show string, show number, read BME temperature, read humidity, read pressure, read PMS 2.5, clear screen, pause (ms)

Upute za izradu programa

Za programiranje AQ:bita, odnosno micro:bita koji upravlja radom uređaja, u Internet pregledniku posjetite web adresu: https://makecode.microbit.org/ kako biste pristupili editoru za izradu programa. Odaberite opciju New Project i stvorite novi program upisujući njegov naziv (primjerice – AQ:bit program ili sl.).
Otvorit će se editor u kojem se nalaze simulator, osnovne kategorije naredbi i prostor za programiranje.

Da bi AQ:bit uređaj mogao, preko micro:bita, očitavati tražene vrijednosti potrebno je za početak u sam editor dodati AQ:bit ekstenziju.
U editoru ispod kategorija naredbi kliknite na Advanced i otvorit će se dodatan popis kategorija na čijem kraju se nalazi opcija Extensions.

Klikom na Extensions otvara se prozor s tražilicom preko kojeg možete pretražiti, odabrati i dodati nove kategorije naredbi u editor. Za dodavanje AQ:bit ekstenzije u tražilicu kopirajte i zalijepite ovu poveznicu: https://github.com/bosnivan/pxt-aqbit#.

Nakon kopiranja poveznice pritisnite enter ili kliknite na znak povećala u tražilici. Nakon toga odaberite AQ:bit ekstenziju koju vam tražilica ponudi.

Nakon toga vratit ćete se u editor u kojem će se sada nalaziti AQ:bit kategorija s potrebnim naredbama za izradu programa.

Sada slijedi sama izrada programa. Najprije iz AQ:bit kategorije odaberite naredbu put PMS in passive mode i smjestite je u on start blok. Ta naredba služi tome da se na početku programa aktivira senzor za mjerenje koncentracije mikročestica.

S obzirom na to da želite da se ovaj program neprestano izvršava, ostale naredbe je potrebno postaviti u forever petlju. Dodajte najprije naredbe kojima će se ispisati vrijednost temperature. Iz kategorije Basic odaberite show string naredbu, smjestite je u forever petlju i u nju upišite ˝T:˝ kao znak da se vrijednost koja će se ispisati iza tog teksta odnosi na temperaturu.

Vrijednost temperature je broj, stoga iz Basic kategorije dodajte show number naredbu te na mjesto nule kao njezin argument postavite naredbu read BME temperature iz AQ:bit kategorije.

Ponovite postupke iz prethodnog koraka, u kojem ste programirali mjerenje temperature, kako bi izmjerili relativnu vlažnost (show string ˝H:˝ i show number read humidity), tlak (show string ˝P: ˝ i show number read pressure) i koncentraciju mikročestica veličine 2.5 mikrometara (show string ˝PM:˝ i show number read PMS 2.5). Na kraju dodajte još naredbe clear screen i pause (ms) iz kategorije Basic kako biste namjestili da se nakon očitanja ispisa očisti zaslon micro:bita te pripremi za ispis novih vrijednosti koje će izmjeriti nakon 5 sekundi. Program će izgledati kao na slici.

Prebacite program na micro:bit i provjerite vrijednosti koje očitava vaš AQ:bit. Vrijednost temperature ispisuje se u stupnjevima Celzijusima, relativna vlažnost zraka u postotcima, tlak zraka u hektopaskalima, a koncentracija mikročestica u broju čestica na milijun (ppm).