Prvi program – upravljanje svjetlećom diodom

Otvorite postojeći program unutar Arduino razvojnog okruženja kojim ćete provjeriti ispravnost rada Arduino MKR1000 mikrokontrolera.

Potrebno je pristupiti postojećem programu na sljedeći način:

– kliknite na stavku File koja se nalazi u alatnoj traci Arduino razvojnog okruženja

– kliknite na stavku Examples u kojoj se nalaze svi postojeći programi koje možete koristiti

– kliknite na stavku Basics u kojoj se nalaze osnovni postojeći programi

– kliknite na stavku Blink

Postojeći program Blink može poslužiti kao provjera ispravnosti Arduino mikrokontrolera. Programom se upravlja ugrađenom svjetlećom diodom koja se nalazi na Arduino MKR1000 mikrokontroleru tako da je svjetleća dioda uključena jednu sekundu te onda isključena jednu sekundu.

Postojeći program je prikazan u daljnjem tekstu.

Arduino kod

// funkcija setup se izvršava jednom onda kada upalite mikrokontroler ili kada pritisnete reset tipkalo
void setup() {
  
  // postavljanje digitalnog izvoda LED_BUILTIN (ugrađene svjetleće diode) u izlazni način rada
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

// funkcija loop se izvršava beskonačno mnogo puta
void loop() {
  
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);   // uključi svjetleću diodu (postavi je u visoko stanje)
  delay(1000);                       // pričekaj 1 sekundu (1000 milisekundi)
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);    // isključi svjetleću diodu (postavi je u nisko stanje)
  delay(1000);                       // pričekaj 1 sekundu (1000 milisekundi)
}

Nakon uspješnog pokretanja postojećeg programa, na Arduino MKR1000 mikrokontroler spojite svjetleću diodu na izvod broj 6. Svjetleća dioda treba svijetliti na isti način kao i ugrađena svjetleća dioda. Uspješan rad dodatno spojene svjetleće diode možete ostvariti s Arduino kodom prikazanim u gornjem dijelu.

Prikaz spajanja

Primijetite kako ugrađena svjetleća dioda i dodatno spojena svjetleća dioda svijetle na isti način. Ugrađena svjetleća dioda je zapravo spojena na izvod 6 na mikrokontroleru. Stoga, kada spojite dodatnu svjetleću diodu na izvod 6, ostvarit ćete isti način rada.