Prvi program – svjetleće diode

Otvorite Mind+ program i odaberite Offline način rada. U dijelu Extensions dodajte uređaje micro:bit i Maqueen Plus V2 te uključite i povežite micro:bit s računalom i odaberite port u dijelu Connect Device.

Sučelje Mind+ programa

Prije izrade programskog kôda, upoznajte se s dijelovima sučelja Mind+ programa.

Izborna traka označena je zelenom bojom i nalazi se pri vrhu sučelja. Sadrži opcije Project za kreiranje, otvaranje i spremanje projekata, Learning za tutorijale i već gotove primjere programa, Connect Device za povezivanje uređaja s programom, Online/Offline za odabir načina rada te Setting za postavke jezika, prikaza i teme sučelja.

Na lijevoj strani, crvenom bojom je označen dio gdje se nalaze kategorije naredbi. Osim već postojećih kategorija, opcijom Exstensions moguće je dodati druge kategorije.

Žutom bojom označen je prostor za izradu programa povlačenjem i spajanjem blokova naredbi. Pri dnu se nalazi dio Backpack u koji je moguće spremiti kombinacije naredbi te time olakšati programiranje.

Na desnoj strani, označeno plavom bojom, nalazi se prostor za upravljanje i provjeru koda i serijskog porta. Prikaz ovog dijela se može maknuti uklanjanjem kvačice kod opcije Code. 

Zadatak

Izradite program kojim se obje prednje crvene svjetleće diode na robotu istovremeno uključuju na 1 sekundu, a zatim isključuju na 1 sekundu. Neka se taj program ponavlja beskonačan broj puta.

Uputu za izradu zadatka pogledajte u videu ili proučite u materijalima u nastavku lekcije.

1. korak

Dodavanjem kategorija naredbi za programiranje robota, u prostoru za izradu programa pojavit će se naredbe micro:bit starts i forever. Naredba micro:bit starts nalazi se u kategoriji micro:bit, a naredba forever u Control kategoriji. Kako bi se izmjena uključivanja i isključivanja svjetlećih dioda odvijala cijelo vrijeme, sve ostale naredbe potrebno je smjestiti unutar naredbe forever.

2. korak

Unutar forever petlje stavite naredbu control left led light open koja se nalazi u kategoriji Expansion Board. Ovom naredbom će lijeva svjetleća dioda biti uključena.

3. korak

Pritiskom na left u naredbi control left led light open, otvara se padajući izbornik iz kojeg odaberite all. Sada su obje svjetleće diode uključene.

4. korak

Svjetleće diode trebaju svijetliti samo 1 sekundu pa iz kategorije Control uzmite naredbu wait 1 seconds.

5. korak

Svjetleće diode se nakon 1 sekunde trebaju isključiti. Desnim klikom miša pritisnite na naredbu control all led light open i odaberite opciju Duplicate. Ovime ste duplicirali odabranu naredbu i sve naredbe spojene na nju.

6. korak

Duplicirane naredbe control all led light open i wait 1 seconds spojite s prethodnim naredbama.

7. korak

Preostaje još samo u drugoj naredbi control all led light open, izmijeniti open u close kako bi se svjetleće diode isključile. Sada će se svjetleće diode naizmjenično uključivati i isključivati u trajanju od 1 sekunde i time je program gotov.

8. korak

Prebacite izrađeni program na robot opcijom Upload koja se nalazi u prostoru za upravljanje i provjeru koda. Pričekajte da se izvrši prebacivanje programa.

Kada postupak završi, u  prostoru za upravljanje i provjeru serijskog porta, pisat će upload success.

Smjestite micro:bit u robot i postavite sklopku na robotu na ON. Robot započinje s izvođenjem programa i na njemu se naizmjence uključuju i isključuju crvene svjetleće diode.

Spremanje programa na računalo

Na micro:bit se može pohraniti samo jedan program u jednom trenutku. Svaki put kada prebacite novi program onaj stari će biti prebrisan.

Izrađeni program možete spremiti na računalo kako biste ga kasnije opet mogli prebaciti na robot.

Opcijom Project u izborniku Mind+ programa, odaberite Save As, imenujte svoj program te ga spremite na računalo.