Priručnik za građansku znanost

Klikom na sliku otvorite Priručnik za građansku znanost i preuzmite ga kao PDF dokument.

Priručnik se sastoji od četiri glavna dijela – uvod u građansku znanost, nekoliko praktičnih primjera iz cijeloga svijeta, poučni materijali o korištenju micro:bitai prateći mjerni setovi te savjeti za planiranje, oblikovanje i provođenje uspješnog projekta građanske znanosti.

Autori priručnika su Nicola Schoenenberger, Paolo Zenzerović i Ana Tolić.