Prezent pravilnih i nepravilnih glagola

Izradite program pomoću kojeg će učenici kroz igru naučiti razlikovati pravilne od nepravilnih glagola.

Korištenje s učenicima
Predmet Njemački jezik
Razred 6., osnovna škola
Polugodište  1. i 2.
Nastavna cjelina Prezent, perfekt, pravilni i nepravilni glagoli
Tema Prezent, perfekt, pravilni i nepravilni glagoli
Ključne riječi prezent, perfekt, pravilni i nepravilni glagoli
Ideja i izrada materijala Dalia Kager

Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu vježbati na razne načine:

  • Na redovnoj nastavi – u dijelu sata u kojem ponavljate i utvrđujete gradivo; na satu vježbanja i ponavljanja – moguć je individualni rad, rad u paru (na jednom ili na dva micro:bita kao mini natjecanje između dva učenika) ili rad u skupini,
  • Vježbaju samostalno kod kuće,
  • Na isti način mogu vježbati i na dopunskoj nastavi,
  • Micro:bit možemo iskoristiti i za zadavanje domaće zadaće.
Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Program treba raditi tako da protresanjem micro:bita nasumičnim odabirom na zaslonu se  ispisuje pravilni/nepravilni glagol u prezentu. Odabirom tipke A micro:bit bilježi da ispisani glagol pripada u pravilne glagole. Odabirom tipke B  micro:bit bilježi da ispisani glagol pripada u nepravilne glagole. Odabirom tipki A+B ispisuje se rezultat –Pogotci za točno označene pravilne i nepravilne glagole