Predznak i apsolutna vrijednost cijelog broja

Izradite program kojim ćete učenike upoznati sa dijelovima cijelog broja te s pojmovima predznak i apsolutna vrijednost. Program će slučajnim odabirom generirati broj između -99 i 99, te pritiskom određenih tipki prikazati taj broj, njegov predznak i apsolutnu vrijednost.

Korištenje s učenicima
Predmet Matematika
Razred 6., osnovna škola
Polugodište 2.
Nastavna cjelina Cijeli brojevi
Tema Predznak i apsolutna vrijednost
Ključne riječi predznak, apsolutna vrijednost
Ideja i izrada materijala Antonija Horvatek

Izrada programa može biti zadana učenicima kao domaća zadaća. Prije zadavanja takve zadaće učenicima, potrebno je što preciznije opisati kako program treba raditi, te zadati kostur zadatka kojeg se trebaju držati, ali uz napomenu da ako im padnu na pamet zgodne ideje o proširenju zadatka, neka i njih isprobaju, pa će se na sljedećem satu komentirati.  Na sljedećem satu, nakon komentiranja zadaće, rješenje/ kôd se može projicirati projektorom (projicirati micro:bit editor s rješenjem), kako bi se na simulatoru provjerilo kako radi. Izrada programa se može raditi i na dodatnoj ili izbornoj nastavi matematike – na samom satu ili pod tom nastavom zadati za zadaću.

Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Protresanjem micro:bita, generira se novi zadatak (ali se tad ništa ne ispisuje).

Istovremenim pritiskom tipki A i B, ispisuje se broj između -99 i 99.

Pritiskom tipke A ispisuje se predznak istog broja.

Pritiskom tipke B ispisuje se njegova apsolutna vrijednost.