Pravci

Izradite program za prikaz pravaca koji će se prebaciti na 2 micro:bita. Učenici, uspoređujući prikaz pravaca na oba micro:bitova, moraju odrediti u kakvom su prikazani pravci odnosu – paralelni, okomiti ili se sijeku.

Korištenje s učenicima

Predmet

Matematika

Razred 3., osnovna škola

Odgojno-obrazovni ishodi  

 

C. 3. 1. Opisuje i crta točku, dužinu, polupravac i pravac te njihove odnose.
Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Pritiskom na tipku A prikaže se pravac u nasumično odabranom položaju (4 moguća položaja).