Praćenje crte dok ne dođe do prepreke

Zadatak

Izradite program kojim će se robot kretati po crnoj crti dok ne naiđe do prepreke. Nakon toga neka se zaokrene od prepreke i ponovno kreće prateći liniju dok ne naiđe na prepreku.

Rješenje

Objašnjenje

U ovom primjeru robot počinje s kretanjem pritiskom na tipku C na daljinskom upravljaču (wait until IR remote C pressed). Nakon toga slijede naredbe za kretanje praćenjem crne crte. Dok robot prati crtu svijetli zeleno. To se ponavlja sve dok je prepreka od robota udaljena više od 10 centimetara (repeat until ultrasonic sensor port3 distance(cm) <10). Kad se dogodi da je prepreka na manje od 10 centimetara od robota, robot svijetli crveno, staje kratko, zaokreće se u desno i nakon toga ponovno pronalazi liniju krećući se do nove prepreke.