PRAĆENJE BIJELE LINIJE NA CRNOJ PODLOZI S LIJEVE STRANE