Povezivanje s računalom

U ovom materijalu pokazat ćemo korake povezivanja Ultimate 2.0 robota s računalom.

Instalacija mBlocka

Ako već niste preuzmite mBlock za službene web stranice http://www.mblock.cc/. Nakon preuzimanja instalirajte mBlock program na Vaše računalo.

Pokretanje mBlocka i odabir načina rada

Nakon što ste instalirali mBlock pokrenite ga. Trebali biste dobiti prozor kakav je prikazan na sljedećoj slici.

Da bi robot samostalno izvodio neku radnju, potrebno je u mBlocku napisati programski kôd te ga uploadati na robota.  Za početak kliknite na Edit i odaberite Arduino mode.

Nakon što ste odabrali Arduino mode, prikazat će se prozor kakav vidite na slici. S lijeve strane su kategorije i pripadajuće naredbe kojima se programira rad robota te se one drag-drop načinom postavljaju u  središnji sivi prostor.

S obzirom da Ultimate 2.0 robot ima upravljačku ploču MegaPi, potrebno je prije izrade kôda iz izbornika Boards kliknuti na Ultimate 2.0 (MegaPi). Nakon toga možete početi s programiranjem.

Povežite USB kabelom robot s računalom. Iz Connect izbornika pod Serial Port odaberite odgovarajući serijski port. Ako je potrebno, u Device Manageru računala, pod  Ports (COM & LPT) provjerimo uređaj naziva USB-SERIAL CH340 te očitamo broj serijskog porta uz njega. U našem slučaju to je COM4. Nakon klika na port, gore će pisati Serial Port Connected. Svaki put prilikom spajanja robota i računala bit će potrebno izvršiti ovaj korak.