Potenciometar

Zakretanjem potenciometra na displeju se ispisuje brojčana vrijednost od 0 do 100 koja upućuje na to koliko je potenciometar zaokrenut. Kad je zaokrenut skroz lijevo, ispisana vrijednost je 0. Zaokretanjem udesno vrijednost raste.

Zakretanjem potenciometra u desno na LED ekranu se povećava površina i intenzitet kvadrata koji svijetli. Zakretanjem u lijevo , površina koja svijetli se smanjuje i na kraju ugasi.

Zakretanjem potenciometra mijenja se zvuk koji zujalica neprestano proizvodi.

Zakretanjem potenciometra mijenja se intenzitet svijetla kojim svjetleća dioda svijetli.

Zakretanjem potenciometra mijenja se broj upaljenih i ugašenih svjetlećih dioda na traci. One svijetle različitim bojama.

Zakretanjem potenciometra mijenja se broj upaljenih i ugašenih svjetlećih žica.

Zakretanjem potenciometra mijenja se položaj polugice servo motora u rasponu od 0 do 180 stupnjeva.

Zakretanjem potenciometra regulira se brzina kojom se DC motor okreće. Što je potenciometar više zakrenut u desno, to je DC motor brže okreće.

Potenciometrom se može regulirati rad vodene pumpe.