Pojačavanje

Što ćete naučiti:

– Upravljati jačinom svjetla

Zadatak

Na izvod mikrokontrolera s mogućnošću pulsno-širinske modulacije (PWM) spojite jednu svjetleću diodu. Napišite program koji će mijenjati jačinu svjetlosti svjetleće diode od 0% do 100% u jednakim koracima. Kada svjetleća dioda postigne maksimalni intenzitet svjetlosti neka ciklus krene ispočetka.

Prikaz spajanja

Arduino kod
int led1 = 5;                   //definiraj led1 = 5
int jacina;                     //definiraj varijablu jacina

void setup() {
  pinMode(led1, OUTPUT);        //postavi izvod led1 kao izlazni
  digitalWrite(led1, LOW);      //isključi LED diodu 1 - početno stanje
}

void loop() {
  for (jacina = 0; jacina < 256; jacina++) {
    //vrti varijablu jacina od 0 do 255 u koracima od 1
    analogWrite(led1, jacina);  //LED 1 mijenja jačinu svijetla
    delay(20);                  //čekaj 20 ms
  }
}