Pojacavanje i smanjivanje dvije svjetlece diode_bb