Pojačavanje i smanjivanje dvije svjetleće diode

Što ćete naučiti:

– Upravljati jačinom svjetla

Zadatak

Na izvode mikrokontrolera s mogućnošću pulsno-širinske modulacije spojite dvije svjetleće diode. Napišite program koji će mijenjati jačinu svjetlosti svjetlećih dioda od 0% do 100% pa od 100% do 0% u jednakim koracima. Kada svjetleća dioda postigne maksimalni intenzitet svjetlosti neka se jačina svjetlosti ponovno spusti do 0% u jednakim koracima. Svjetleće diode rade u kontrafazi. Kada je prva svjetleća dioda na jačini svjetlosti od 0%, druga mora biti na jačini od 100% i obrnuto.

Prikaz spajanja

Arduino kod
int led1 = 5;                   //definiraj led1 = 5

int led1 = 3;                       //definiraj led1 = 3
int led2 = 5;                       //definiraj led2 = 5
int jacina;                         //definiraj varijablu jacina

void setup() {
  pinMode(led1, OUTPUT);            //postavi izvod led1 kao izlazni
  pinMode(led2, OUTPUT);            //postavi izvod led2 kao izlazni
  digitalWrite(led1, LOW);          //isključi LED diodu 1 - početno stanje
  digitalWrite(led2, LOW);          //isključi LED diodu 2 - početno stanje
}

void loop() {
  for (jacina = 0; jacina < 256; jacina++) {
    //vrti varijablu jacina od 0 do 255 u koracima od 1
    analogWrite(led1, jacina);      //LED 1 mijenja jačinu svijetla
    analogWrite(led2, 255 - jacina); //LED 2 mijenja jačinu svijetla
    delay(20);                      //čekam 20 ms
  }

  for (jacina = 255; jacina > 0; jacina--) {
    //vrti varijablu jacina od 255 do 0 u koracima od 1
    analogWrite(led1, jacina);      //LED 1 mijenja jačinu svijetla
    analogWrite(led2, 255 - jacina); //LED 2 mijenja jačinu svijetla
    delay(20);                      //čekam 20 ms
  }
}