Petlja s uvjetom – primjena programiranja

Izradite program pomoću kojeg možete ispisivati parne brojeve, neparne brojeve i djelitelje zadanog broja. Ponovite definiranje varijable, prednosti primjene petlje, određivanje početne i završne vrijednost petlje. Usput naučite korištenje if then else naredbi.

Korištenje s učenicima
Predmet Informatika
Razred 6., osnovna škola
Polugodište  1.
Nastavna cjelina  Rješavanje problema i programiranje
Tema  Primjena programiranja
Ključne riječi  FOR petlja, korak FOR petlje, varijabla
Ideja i izrada materijala  Alma Šuto

Ova vježba se radi tek nakon što su učenici naučili primijeniti for petlju za ispis niza brojeva bez dodatnih uvjeta.

Učenici pomoću ovog primjera mogu vježbati na razne načine:

  • Samostalno kod kuće, na način prikazan u video snimci.
  • Na redovnoj nastavi.

Micro:bit možete iskoristiti i za zadavanje domaće zadaće. Npr. učenicima možete reći da pomoću micro:bita izrade nove programe koji ispisuju nizove brojeva s nekim novim uvjetima, spreme programsko rješenje te ga pošalju učitelju e-mailom ili prilože u svoju OneNote bilježnicu ili podjele s učiteljem koristeći OneDrive. Pritom učenik prvo treba pomoću micro:bita provjeriti rješenje pa ga tek potom spremiti i dijeliti s učiteljem.

Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Pritiskom na tipku A na zaslonu se ispisuju parni brojevi od 1 do 10.

Pritiskom na tipku B na zaslonu se ispisuju neparni brojevi od 1 do 10.

Istovremenim pritiskom na tipke A i B na zaslonu se ispisuju svi djelitelji broja 3 od 1 do 20.

Protresete li micro:bit na zaslonu se ispisuju svi djelitelji broja 5 od 1 do 20.

Program je moguće pokretati neograničen broj ponavljanja.