Perfekt nepravilnih glagola

Izradite program pomoću kojeg će učenici vježbati i ponoviti nepravilne glagole u perfektu njemačkog jezika tako da konjugiraju pojedini glagol kroz sva lica jednine i množine ili ih upotrijebe za stvaranje rečenice.

Korištenje s učenicima
Predmet Njemački jezik
Razred 6., osnovna škola
Polugodište  1. i 2.
Nastavna cjelina Perfekt, nepravilni glagoli
Tema Perfekt, nepravilni glagoli
Ključne riječi Perfekt, nepravilni glagoli
Ideja i izrada materijala Dalia Kager

Mogu raditi samostalno (prilagodbom programa možete individualizirati nastavu za slabije ili naprednije učenike), u paru ili u skupini (primjerice, zajednički konjugiraju glagol i napišu priču u perfektu).

Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Program treba raditi tako da nakon što protresete micro:bit, na zaslonu se ispisuje jedan nepravilni glagol u perfektu. Učenik tada treba osmisliti neku rečenicu u kojoj će upotrijebiti taj glagol sa pomoćnim glagolom. Nakon što je rečenica napisana, ponovnim protresanjem micro:bita ispisuje se novi nepravilni glagol u perfektu. Radnja se ponavlja dok se ne iscrpe svi nepravilni glagoli iz programa.