Passe compose nepravilnih glagola

Izradite program kojim će učenici kroz igru uvježbati passe compose nepravilnih glagola.

Korištenje s učenicima
Predmet Francuski jezik
Razred 6., osnovna škola
Polugodište  1. i 2.
Nastavna cjelina Passe compose
 Tema Passe compose, nepravilni glagoli
Ključne riječi Passe compose, nepravilni glagoli
Ideja i izrada materijala Dalia Kager

Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu vježbati na razne načine:

  • Na redovnoj nastavi – u dijelu sata u kojem ponavljate i utvrđujete gradivo; na satu vježbanja i ponavljanja; izmjenama u programu možete nastavu individualizirati i prilagoditi potrebama svojih učenika.
  • Samostalno kod kuće – npr. samo nepravilne glagole koje treba naučiti napamet.
  • Na isti način mogu vježbati i na dopunskoj nastavi.
  • Micro:bit možemo iskoristiti i za zadavanje domaće zadaće.
Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Kada pritisnete tipku A na micro:bitu, program slučajnim odabirom ispiše jedan nepravilni glagol u infinitivu.

Pritiskom na tipku B pokreće se animacija koja se vrti u petlji koja broji od 0 do 10 nakon čega se ispisuje u 1. licu passe compose zadanog glagola.