Offline spajanje modula

Različiti kreativni i elektronički projekti mogu se izraditi spajanjem modula iz Neuron seta i bez programiranja. Takav način povezivanja i rada modula naziva se offline.

Svi moduli (osim kamere te mikrofona i zvučnika (Neuron 1.0)) imaju sa strane magnetske utore koji omogućuju da se moduli jednostavno povežu u cjelinu prianjanjem jednog uz drugi. I donja strana svakog modula je magnetska pa ih se može postaviti na magnetske površine poput pločica koje dolaze u setu.

Pravila spajanja modula u offline načinu rada

  1. Ulazni modul u spoju uvijek mora biti s lijeve strane izlaznog modula. Ova tri primjera pokazuju kako se moduli mogu spojiti da bi ispravno radili (pritiskom na tipkalo zujalica će reproducirati zvuk).
  1. Jedan ulazni modul može pokrenuti rad više izlaznih modula, no jedan izlazni modul može primiti signal samo od onog ulaznog modula koji mu je u spoju najbliži.

Pritisak na tipkalo pokrenut će rad oba izlazna modula. Zujalica će zujati, a LED panel će svijetliti.

Zujalica može primiti signal samo od tipkala. Ulazni modul funny touch ne može utjecati na rad zujalice u offline načinu rada.