Offline bežična komunikacija

Bežični odašiljač i prijemnik omogućuju komunikaciju između dva spoja modula unutar 10 metara udaljenosti. Prijamnik prima signal koji šalje odašiljač. Na odašiljač se povezuje ulazni, a na prijemnik izlazni modul.

Prije prvog korištenja potrebno je ove module povezati tako da ih spojite na modul za napajanje i pričekate da indikatori prestanu treperiti te da svijetle plavom bojom.

Primjer 1

Izradite s modulima iz Neuron seta sustav kojim bežičnim putem regulirate rad lampe s udaljenog mjesta. Prvi dio sustava je uređaj kojim uključujete i isključujete lampu te određujete intenzitet kojim svijetli. Drugi dio sustava je lampa.

Za izradu ovog primjera upotrijebite module za napajanje, wireless module (odašiljač i prijemnik), potenciometar te svjetleću diodu.

Kako zaokrećete potenciometar, tako će se mijenjati intenzitet kojim svijetli svjetleća dioda. Informaciju o tome kako je postavljen potenciometar, odašiljač šalje prijemniku. Kad prijemnik primi signal, svjetleća dioda se ukjuči ili isključi ili mijenja intenzitet kojim svijetli. U offline načinu rada, u ovom primjeru, dioda može svijetliti samo bijelom bojom.

Primjer 2

Pomoću bežičnih modula napravite model bežičnog očitanja temperature i vlage. Uređaj za mjerenje i dojavu temperature i vlage postavite na jedan kraj prostorije, a uređaj za očitanje na drugi.

Za mjerenje temperature i vlage koristite odgovarajući senzor (humiture), a za prikaz očitanih vrijednosti upotrijebite displej i LED ekran te svjetleću diodu.

Odašiljač će prijemniku slati podatke o očitanoj temperaturi i vlagi u prostoru, a na displeju će se prikazivati očitane vrijednosti. Svjetleća dioda i LED ekran svijetlit će plavom bojom, intenzitetom ovisno o očitanoj količini vlage u prostoru. U offline načinu rada, u ovom primjeru, dioda i LED ekran mogu svijetliti samo plavom bojom.

Primjer 3

Korištenjem joysticka i DC motora u bežičnoj komunikaciji, može se izraditi model autića na daljinsko upravljanje.

Za model autića upotrijebite modul za napajanje, oba DC motora na koje pričvrstite kotače iz seta te prijemnik. Taj cijeli spoj postavite na magnetne pločice. Za dodatnu stabilnost dodajete i treći kotač. Za daljinski upravljač upotrijebite modul za napajanje, joystick i odašiljač.

Okrećite joystick u različitim smjerovima i upravljajte kretanjem autića.