Odjeća

Izradite program pomoću kojeg će se na micro:bitu pritiskom na tipku A prikazati nasumično odabrana riječ koja označava neku vrstu odjeće na njemačkom jeziku. Pritiskom na tipku B neka se ponovi prikaz te riječi.

Korištenje s učenicima

Predmet

Njemački jezik

Razred 3., 4., osnovna škola

Odgojno-obrazovni ishodi  

 

A. 3. 3. Govori vrlo kratke i vrlo jednostavne tekstove oponašajući izgovor i intonaciju govornog modela.
A. 4. 4.  Sudjeluje u vrlo kratkoj i vrlo jednostavnoj govornoj interakciji.

Program možete prebaciti na nekoliko micro:bitova te na svakom postaviti da se prikazuje različita vrsta odjeće. Isprintajte ili na papir nacrtajte ljudsko tijelo, a učenici moraju svaki micro:bit postaviti na odgovarajuće mjesto na slici, ovisno koja vrsta odjeće se na njemu prikazuje – der Strumpf će postaviti gdje su stopala, der Schal gdje je vrat itd. Na taj način moraju ”obući” tijelo na slici.

Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Pritiskom na tipku A na zaslonu se prikazuje slučajno odabrana riječ (vrsta odjeće) na njemačkom.

Pritiskom na tipku B na zaslonu se ponavlja prikaz riječi odabran pritiskom na tipku A.