Neuron zabavna paleta

Zadatak

Izradite od modula iz Neuron seta kreativnu elektroničku paletu boja. Odabir jedne ili više boja neka se prikazuje na LED ekranu.

Ulazni modul za ovaj projekt je funny touch modul. Paletu izradite od kartona ili debljeg papira. Za veću dodirnu površinu funny touch prekidača i uzemljenja upotrijebite aluminijsku foliju. Upotrijebite i magnetne pločice i dodatne žice iz seta. Ukrasite paletu po želji.

Potreban pribor

Modul Količina
Modul za napajanje 1
Funny touch modul 1
LED ekran 1

Prikaz spoja

Kreativni kutak