Neuron LED lampa

Zadatak

Izradite elektronički projekt koji ćete pretvoriti u LED lampu koja će svijetliti pritiskom na gumb. Ako gumb dovoljno dugo držite lampa će svijetliti samostalno sve dok ponovno ne pritisnete gumb.

Iz Neuron seta odaberite jedan ili više svjetlećih modula koji će se uključivati i isključivati pritiskom na gumb. Iskoristite iz seta magnetne pločice i dodatne žice kako bi lampa dobila novi oblik. Ukrasite lampu papirima u boji, kartonom ili flomasterima za jedinstven i kreativan izgled.

Potreban pribor

Modul Količina
Modul za napajanje 1
Tipkalo 1
RGB svjetleća dioda 1
RGB LED traka 1
LED ekran 1
Svjetleće žice* 1-4

*nalazi se samo u Neuron 1.0 setu

Prikaz spoja

Ovo je jedan od mogućih rješenja ovog zadatka. Moguće je iskoristiti sve izlazne module i spojiti ih proizvoljnim redoslijedom.

Kreativni kutak