Neuron katapult

Zadatak

Izradite od modula iz Neuron seta model katapulta koji će ispucavati malu lopticu svaki put kad osjeti vibraciju.

Za izradu tog katapulta upotrijebite žiroskop kao ulazni modul. Servo motor neka bude izlazni modul katapulta. Na polugicu pričvrstite držač za lopticu koji možete izraditi od papira.

Potreban pribor

Modul Količina
Modul za napajanje 1
Žiroskop 1
Servo motor 1

Prikaz spoja

Kreativni kutak