Naredbe repeat i forever

Izradite programe iz kojih će učenici naučiti na koji način rade naredba repeat i naredba forever. U primjeru programa u kojem se koristi naredba repeat, izmjenjuje se prikaz dviju sličica na zaslonu micro:bita određen broj puta. U primjeru programa s forever petljom prikazuje se čovjek koji neprestano diže i spušta ruke.

Korištenje s učenicima
Predmet Informatika
Razred 5., osnovna škola
Polugodište 1. ili  2.
Nastavna cjelina Uporaba naredbe za ponavljanje
Tema Naredba za ponavljanje
Ključne riječi naredba repeat
Ideja i izrada materijala Dalia Kager

Kako bi učenici lakše razumjeli naredbu repeat, usporedite je s naredbom forever. Učenici mogu modificirati program za prikaz animacije, crtanje likova ili rješavanje nekih kompleksnijih zadataka.

Učenici pomoću ovih primjera mogu vježbati na razne načine:

  • Na redovnoj nastavi – pri obradi novog nastavnog sadržaja, kao zadatak za vježbu.
  • Samostalno kod kuće – učenici samostalno mijenjaju program pri tome istražujući mogućnosti micro:bita.
Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovih programa možete preuzeti u PDF dokumentu [icon name=”arrow-circle-right” class=”fa-ar-les”] ovdje.

Isprobajte i preuzmite

U prvom primjeru, pritiskom na tipku A, program će zadani broj puta izmijeniti sličice na zaslonu micro:bita pomoću naredbe za ponavljanje (naredba repeat).

U drugom primjeru, koristeći naredbu forever, izradite animaciju čovječuljka koji diže i spušta ruke. Program će u ovom primjeru neprestano prikazivati animaciju na zaslonu micro:bita od trenutka kad micro:bit dobije napajanje.