Namigni

Korištenjem naredbi:
– forever,
– show leds,
– pause (ms),
izradite program kojim će micro:bit svojim svjetlećim diodama prikazivati smješka koji svake sekunde namigne desnim okom.

Upute za izradu programa

1.

Prema zadatku, smješko mora namigivati cijelo vrijeme. Iz grupe naredbi Basic odaberite blok forever ukoliko blok već nije u prostoru za izradu programa. Sve naredbe koje postavimo unutar bloka forever će se izvršavati cijelo vrijeme dok micro:bit radi.

2.

Unutar bloka forever postavite naredbu show leds kojom ćete prikazati  smješka. Klikom na kvadratiće nacrtajte oba oka, nos i usta.

3.

Naredbom pause (ms) podesite vrijeme koliko će dugo biti prikazan smješko
s oba oka. Vrijeme prikazivanja smješka neka bude 1 sekundu, odnosno 1000
milisekundi

4.

Postavite još jednom naredbe show leds i pause (ms), ali ovaj put nacrtajte smješka s jednim okom na 200 milisekundi. Na ovaj će način smješko namigivati jednim okom.