Naizmjenično uključivanje dviju dioda

Zadatak

Nadogradite zadatak iz lekcije Upravljanje jednom svjetlećom diodom spajanjem dodatne svjetleće diode. Neka budu spojene crvena i zelena svjetleća dioda i jedno tipkalo. Kada je tipkalo pritisnuto neka svijetli samo zelena dioda, a kada je tipkalo otpušteno neka svijetli samo crvena dioda.

Prikaz spajanja

Arduino kod
int LedCrvena = 6;
int LedZelena = 7;
int Tipkalo = 10;

int StanjeTipkala;

void setup() {
  pinMode(LedCrvena, OUTPUT);     //postavi izvod LedCrvena (6) kao izlazni
  pinMode(LedZelena, OUTPUT);     //postavi izvod LedZelena (7) kao izlazni
  pinMode(Tipkalo, INPUT_PULLUP); //postavi izvod Tipkalo (10) kao ulazni, pull-up
}

void loop() {
  StanjeTipkala = digitalRead(Tipkalo); //očitaj stanje izvoda i pohrani u StanjeTipkala
  if (StanjeTipkala == LOW) {         //ako je tipkalo pritisnuto
    digitalWrite(LedZelena, HIGH);    //uključi zelenu diodu
    digitalWrite(LedCrvena, LOW);     //isključi crvenu diodu
  } else {                            //inače
    digitalWrite(LedZelena, LOW);     //isključi zelenu diodu
    digitalWrite(LedCrvena, HIGH);    //uključi crvenu diodu
  }
}