Nacionalni parkovi i parkovi prirode

Iskoristite micro:bit za učenje nacionalnih parkova i parkova prirode u Hrvatskoj. Na micro:bitu će se ispisati naziv nekog nacionalnog parka ili parka prirode uz oznaku NP ili PP. Pritiskom na tipkalo A ili B morate odrediti je li ta tvrdanja istinita ili ne.

Korištenje s učenicima
Predmet Priroda i društvo
Razred 4., osnovna škola

Odgojno-obrazovni ishodi  

 

A.4.3 Učenik objašnjava organiziranost Republike Hrvatske i njezina nacionalna obilježja.

 C.4.1 Učenik obrazlaže ulogu, utjecaj i važnost povijesnoga nasljeđa te prirodnih i društvenih različitosti domovine na razvoj nacionalnoga identiteta.

Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

U nastavku preuzmite odgovarajući program za svoj micro:bit, ovisno o tome koristite li micro:bit v1 (izvorna verzija) ili micro:bit v2 (nova verzija s ugrađenim zvučnikom i mikrofonom).

Protresanjem micro:bita na ekranu se ispisuje nasumično odabrana oznaka „NP“ ili „PP“ te nasumično odabrani naziv nekog nacionalnog parka ili parka prirode.

Pritiskom na tipkalo A, birate da je ispisana tvrdnja istinita.

Pritiskom na tipkalo B, birate da je ispisana tvrdnja neistinita.

Ovisno je li odabir ispravan, na ekranu će se prikazati iks ili kvačica.

Pritiskom na logotip micro:bita na ekranu se ispisuje nasumično odabrana oznaka “NP ili “PP” te nasumično odabrani naziv nacionalnog parka ili parka prirode.

Pritiskom na tipkalo A, birate da je ispisana tvrdnja istinita.

Pritiskom na tipkalo B, birate da je ispisana tvrdnja neistinita.

Ovisno je li odabir ispravan, na ekranu će se prikazati iks ili kvačica. Prilikom ispravnog ili neispravnog odgovora reproducira se odgovarajući zvuk.