Lekcije RN_TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA_Pedometar – brojimo korake