Mjerenje razine zvuka

Zadatak

Senzorom zvuka izmjerite razinu zvuka okoline u kojoj se nalazite. Kada je razina zvuka viša od 150, neka se uključi crvena svjetleća dioda, a kada je razina zvuka ispod 150 neka se uključi zelena svjetleća dioda. Sve komponente spojite na Arduino MKR1000 shield.

Prikaz spajanja

Senzor zvuka spojite na izvod A0.
Crvenu svjetleću diodu spojite na izvod 6.
Zelenu svjetleću diodu spojite na izvod 7.

Arduino kod
int StanjeSenzora;
int LedCrvena = 6;
int LedZelena = 7;

void setup() {
  pinMode(LedCrvena, OUTPUT); //postavi izvod LedCrvena (6) kao izlazni
}

void loop() {
  StanjeSenzora = analogRead(A0); //očitaj stanje izvoda i pohrani u StanjeSenzora
  
  if (StanjeSenzora < 150) { // vrijednost 150 moguće promijeniti na željenu vrijednost    
    digitalWrite(LedZelena, HIGH);
    digitalWrite(LedCrvena, LOW);
  } else {                            
    digitalWrite(LedZelena, LOW);
    digitalWrite(LedCrvena, HIGH);
  }
}