Miješanje boja

Naučite koje boje je moguće dobiti miješanjem osnovnih boja uz pomoć dva micro:bita.

Korištenje s učenicima
Predmet Likovna kultura
Razred 1., osnovna škola

Odgojno-obrazovni ishodi  

 

A.1.1 Nakon 1. godine učenja predmeta likovna kultura učenik prepoznaje umjetnost kao način komunikacije, odgovara na različite poticaje povezujući iskustvo opažanja i doživljaja, kreativnu igru i stvaralačke aktivnosti u cjeloviti likovni i vizualni izraz.

Za ovaj primjer potrebna su 2 micro:bita – na oba se prebacuje isti program.

Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Napomena: micro:bit simulatori ne mogu međusobno komunicirati radio vezom izvan Makecode editora, stoga je ovdje prikazan samo jedan simulator micro:bita koji pokazuje ispis boja.

Pritiskom na tipkalo A ili tipkalo B na ekranu se izmjenjuju osnovne boje (plava, žuta i crvena).

Pritiskom na oba tipkala A+B zajedno, odabire se boja te šalje poruka o odabranoj boji drugom micro:bitu. Nakon toga će se na ekranu oba micro:bita prikazati boja koja je nastala miješanjem te dvije.