Micro:bit: Žmirko

Nacrtajte smješka koji namiguje i usput naučite čemu služi forever petlja.

Program izradite u MakeCode editoru koji se nalazi ovdje.

Upute za izradu programa

1. korak

Iz kategorije Basic uzmite naredbu forever.

2. korak

Unutar bloka forever stavite naredbu show leds iz kategorije Basic te nacrtajte smješka.

3. korak

Dodajte naredbu unplot x,y te u polje gdje piše 0 stavite broj 1. Tom naredbom se gasi led lampica na koordinati (1,1) koja predstavlja smješkovo oko.

4. korak

Na kraju stavite pauzu od pola sekunde između namigavanja naredbom pause 500 ms.

Prebacite program na micro:bit i isprobajte ga.