Micro:bit zadaje vježbu

Pretvorite micro:bit u uređaj za nasumično zadavanje vježbi za učenike.

Korištenje s učenicima
Predmet Tjelesna i zdravstvena kultura
Razred 1.- 4. osnovna škola

Odgojno-obrazovni ishodi  

 

A. 1. 1., A. 3. 1., Izvodi prirodne oblike kretanja.

A. 2. 1. Izvodi različite promjene položaja tijela u prostoru i prirodne oblike kretanja.

A. 4. 1. Izvodi elemente tehnike pojedinačnih i ekipnih motoričkih (sportskih) aktivnosti kroz igru.

Ovdje preuzmite i isprintajte predložak koji možete koristiti u ovom primjeru. Izrežite iscrtana polja te nataknite predložak na micro:bit. U prazna polja možete upisati vježbe kao npr.: skokovi, čučnjevi, trbušnjaci, sklekovi, trčanje i slično. Micro:bit tada postaje uređaj za nasumično zadavanje upisanih vježbi ovisno o tome gdje se zaustavi pokazivač pritiskom na tipkalo. Učenici pritiskom na tipkalo dobivaju vježbu i broj ponavljanja te vježbe koju moraju odraditi.

Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

U nastavku preuzmite odgovarajući program za svoj micro:bit, ovisno o tome koristite li micro:bit v1 (izvorna verzija) ili micro:bit v2 (nova verzija s ugrađenim zvučnikom i mikrofonom).

Na ekranu micro:bita se prikazuje animacija okretanja pokazivača u smjeru kazaljke na satu.

Pritiskom na tipkalo A, pokazivač se zaustavlja na određenoj poziciji ili se ponovno pokreće animacija.

Nakon što se animacija zaustavi, na ekranu se naizmjenično prikazuje položaj pokazivača i nasumično određen broj (5, 10 ili 15) koji predstavlja broj ponavljanja zadane vježbe.

Izmijenite prethodni program tako da se pokretanjem/zaustavljanjem pokazivača reproducira zvuk.