Micro:bit ukras

Pomoću micro:bita izradite ukras za učionicu.

Korištenje s učenicima
Predmet Likovna kultura
Razred 1.- 4. osnovna škola

Odgojno-obrazovni ishodi  

 

A.3.1 Nakon 3. godine učenja predmeta likovna kultura učenik uporabljuje iskustvo opažanja, slobodne asocijacije i improvizaciju da bi istražio, interpretirao te izrazio različite ideje i sadržaje likovnim i vizualnim izražavanjem.

A.3.2 Nakon 3. godine učenja predmeta likovna kultura učenik demonstrira fine motoričke vještine uporabom i variranjem različitih likovnih materijala i postupaka u vlastitome likovnom izražavanju.

A.4.1 Nakon 4. godine učenja predmeta likovna kultura učenik primjenjuje iskustvo opažanja, poznaje i služi se s nekoliko tehnika za produkciju ideja i improvizacijom kao formom variranja ideja da bi izrazio misli, osjećaje i iskustva u likovnim materijalima i vizualnim medijima.

A.4.2 Nakon 4. godine učenja predmeta likovna kultura učenik demonstrira fine motoričke vještine uporabom i variranjem različitih likovnih materijala i postupaka u vlastitome likovnom izražavanju.

Micro:bit možete iskorisititi kao razredni ukras na način da prikazuje sličice, ime škole, razred, imena učenika itd. Pomoću papira, kartona i kolaža, možete izraditi i ukrasni okvir za micro:bit.

Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

U nastavku preuzmite odgovarajući program za svoj micro:bit, ovisno o tome koristite li micro:bit v1 (izvorna verzija) ili micro:bit v2 (nova verzija s ugrađenim zvučnikom i mikrofonom).

Pritiskom na tipkalo A na zaslonu se izmjenjuju razni simboli i tekstovi.

Pritiskom na tipkalo A na zaslonu se izmjenjuju razni simboli i tekstovi.

Svaku minutu se reproducira zvuk.