Micro:bit te prepoznaje

Izradite program kojim će se micro:bit aktivirati ispisivanjem vašeg imena na svom zaslonu onda kad ga dodirnete. Ideja je da se najprije pokretanjem micro:bita na zaslonu prikazuje sličica kao da micro:bit spava. Primanjem i držanjem micro:bita za izvod P0 i izvod za uzemljenje (GND) zatvara se strujni krug i tada na zaslonu dva puta zablinka upitnik te se ispiše ime osobe i prikaže kvačica.

Program izradite u MakeCode editoru koji se nalazi ovdje.

Upute za izradu programa

1. korak

U on start dio programa smjestite naredbu show icon koja se nalazi u kategoriji Basic. Klikom na strelicu uz trenutnu ikonu srca odaberite ikonu asleep.

2. korak

Iz kategorije Input odaberite blok on pin P0 pressed i smjestite ga u prostor za programiranje.

3. korak

Unutar tog bloka treba se najprije dva puta prikazati upitnik što simbolizira proces prepoznavanja onoga koji drži micro:bit za izvod P0. Iz kategorije Loops odaberite naredbu repeat 4 times i smjestite ju unutar bloka on pin P0 pressed.

4. korak

Umjesto 4 upišite 2, a u do dio petlje postavite naredbu show string i upišite upitnik.

5. korak

Kako bi se upitnik jasnije prikazao dva puta na ekranu, dodajte naredbu za pauzu i brisanje prikaza zaslona kao na slici.

6. korak

Nakon repeat petlje unesite ostatak naredbi u on pin P0 pressed blok. Upotrijebite show string naredbu i unesite svoje ime. Nakon ispisa dodajte show icon naredbu sa simbolom kvačice kao znak da vas je micro:bit prepoznao.

7. korak

Program je gotov. Prebacite ga na micro:bit i isprobajte.