Sviranje melodije ‘Bratec Martin’

Napravite program kojim ćete na micro:bit pohraniti note poznate melodije Bratec Martin te ih reprodicirati povezivanjem micro:bita na zvučnik ili slušalice.

Program izradite u MakeCode editoru koji se nalazi ovdje.

Upute za izradu programa

1. korak

Želite da melodija odsvira čim se micro:bit upali. Zato će se sve naredbe nalaziti unutar bloka on start. Neka se od samog početka na ekranu prikazuje sličica note pomoću naredbe show leds.

2. korak

Napravit ćete dio poznate pjesmice ‘Bratec Martin’. Kako u njoj svaki stih ponavljate 2 puta, upotrijebit ćete petlju repeat. Iz kategorije Loops uzmete repeat i dovučete u blok on start. Broj ponavljanja promijenite s 4 u 2.

3. korak

Iz kategorije Music odaberite prvi blok play tone i stavite ga u petlju repeat. Za vašu pjesmu ne trebate ništa mijenjati u tom tonu.

4. korak

Desnom tipkom miša kliknite na play tone i odaberite Duplicate. Izrađenu kopiju naredbe play tone stavite ispod prvog tona i Middle C promijenite u Middle D.

5. korak

Još dvaput kopirajte istu naredbu te predzadnji ton promijenite u Middle E, a zadnji neka ostane Middle C.

6. korak

Nakon što se petlja repeat izvrši 2 puta, melodija više ne svira pa nakon repeat petlje dodajte naredbu clear screen kako se ne bi više prikazivala nota na ekranu.

7. korak

Poslušajte melodiju u simulatoru. Ako je želite ponovo preslušati, pritisnite tipkalo Restart the simulator. Za vježbu možete dodati i ostatak melodije. U simulatoru imate nacrtan način spajanja microbita s vanjskim zvučnicima ili slušalicama, ako imate odgovarajuće kablove, npr. s “krokodilkama”, možete svoju melodiju poslušati i u izvedbi samog micro:bita.