Smješko s gumbićima

Programirajte micro:bit da prikaže lice smješka od ozbiljnog do nasmijanog, ali tek nakon pritiska na tipkala.

Program izradite u MakeCode editoru koji se nalazi ovdje.

Upute za izradu programa

1. korak

Iz kategorije Basic odaberite blok on button A pressed i u njega ubacite naredbu show leds te nacrtajte ozbiljno lice.

Na virtualnom micro:bitu kliknite na tipkalo A i provjerite kako radi vaš program.

2. korak

Duplicirajte blok on button A pressed i promijenite A u B te sliku u polunasmiješeno lice.

Na virtualnom micro:bitu kliknite na tipkalo B.

3. korak

Ponovo duplicirajte blok on button A pressed i sad promijenite A u A+B, a lice u nasmiješeno.

Na virtualnom micro:bitu pritisnite tipkalo A+B.

Svoj program možete prebaciti na micro:bit i isprobati ga.